Wonen op Kingma State

De stichting Herstel Kingma State heeft enige jaren geleden het plan opgevat om de oude state in hedendaagse vorm te doen herrijzen. In de afgelopen jaren hebben wij in de streek, bij de gemeente Franeker en de provincie Friesland draagvlak voor dit plan ontwikkeld, de benodigde grond gekocht, een plan ontwikkeld voor de herbouw en daarvoor de planologische procedure met succes doorlopen.

Aantrekkelijke kenmerken van de huidige situatie zijn de rust en de (groene) ruimte. Dat geldt zeker voor nieuwe bewoners uit verstedelijkte delen van Nederland. Wij willen deze kwaliteit versterken op hedendaagse leest, gebruik makend van de cultuurhistorische grondslag zoals we die kennen in de vorm van de voormalige bebouwing en het landschap van de state.

Wij hebben bij de inrichting van het landgoed als ensemble van gebouw en park de volgende functies in het plan opgenomen:

  • Woningen, gegroepeerd rond een binnenplaats, in de vorm van een statig landhuiscomplex. Het complex wordt omgeven door een gracht.
  • Gemeenschappelijke ruimten met o.a. gastenverblijf, erfgoed-toonkamer en werkatelier;
  • Open parklandschap met bestaand bos, stinsentuin, nieuwe waterpartijen en landschapselementen;
  • Paden langs de buitenzijde met voorlichtingspanelen over de historie.

De te realiseren woningen zullen aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners van buiten Friesland als vanuit de regio zelf. Daarnaast zullen gebouw(en) en het omringende landschap gaan voldoen aan hoge eisen van duurzaamheid. Kortom comfortabel wonen met hoge kwaliteit.

De herontwikkeling van Kingma State is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. Heeft u belangstelling voor bouwen en/of wonen op het buitengoed Kingma State? Zo ja, download de brochure of gebruik het contactformulier. Belangstellenden kunnen ook per email contact opnemen met Joost Kingma: info@joostkingma.nl.