Wonen op het buitengoed Kingma State?

Aquarel van de oorspronkelijke Kingma State (A. Martin) Aquarel Kingma State
(A. Martin)

Op het voormalige buitengoed Kingma State op 3 kilometer ten oosten van Franeker biedt de stichting Herstel Kingma State ruimte voor de bouw van een ensemble van maximaal tien ruime woningen gesitueerd rond een gemeenschappelijke binnenplaats en omgeven door een bos, watersingel en veel groen. Het plan voor het buitengoed voorziet ook in de aanleg van bijzondere voorzieningen die het buitenleven extra aantrekkelijk maken zoals een eigen park met grote moes- en siertuinen, een gastenverblijf en een werkplaats/atelier. De bestemmingsplanprocedure is afgerond.

De herontwikkeling van Kingma State is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. Heeft u belangstelling voor bouwen en/of wonen op het buitengoed Kingma State? Zo ja, klik hier voor meer informatie, download de brochure of gebruik het contactformulier. Belangstellenden kunnen ook per email contact opnemen met de stichting: info@joostkingma.nl.

Over Kingma State

Kingma State is een voormalige Friese buitenplaats in de nabijheid van het dorp Zweins, zo'n vier kilometer ten oosten van Franeker.

De oudste uit archieven bekende Kingma, een zekere Jelle (thoe) Kingum, bewoonde de buitenplaats in de periode rond 1500. Afstammelingen van Jelle waren tot eind 16e eeuw eigenaar. In het midden van de 19e eeuw overleed de laatste bewoner van de Kingma State, Julius Mathijs van Beyma, en werd de buitenplaats publiek verkocht, waarna het gebouw werd afgebroken en de gronden waarop hij was gebouwd afgegraven. Uit die tijd stammen enige afbeeldingen van de State, gemaakt door A. Martin.

Schotanus-KaartSchotanus-kaart

De Stichting Kingma State, opgericht in 1999, stelt zich ten doel om historische kennis te verzamelen over de Kingma State en de afstammelingen van Jelle Kingum.