Kinkhoorn Uitgaven

Selecteer een editie om deze online te openen.
Oudere nummers

De Kinkhoorn

'De Kinkhoorn' is het nieuwsblad Stichting Kingma State. De periodiek wordt toegezonden aan donateurs van de stichting.

U kunt donateur worden door jaarlijks een bedrag van tenminste € 15,- (het streefbedrag is € 22,50 om uit de kosten te komen) over te maken op rekeningnummer 55.00.97.538 bij de ABN AMRO bank te Arnhem ten name van Penningmeester Stichting Kingma State.