Historie

Het Familiewapen

wapengravureOns familiewapen in
de Reginakerk, Zweins

Uit de Reginakerk in Zweins en archieven is het familiewapen van de Kingma's bekend. Het wapenschild toont op de linkerhelft1 een Friese halve adelaar van zwart in goud. Het rechterdeel1 laat boven twee zwarte kinkhoorns zien in zilver. Rechtsonder1 is een pijl van zilver in blauw afgebeeld. Het helmteken is een uitkomende zwanenhals.

Het vermoeden bestaat dat het gebruik van de kinkhoorn in het wapen samenhangt met de naam Kingma (oorspr. Kinghum). Kink= kronkel, een kinkhoorn is derhalve de naam voor een gedraaid, spiraalvormig hoorntje, ook wel wulk genoemd. In een andere, waarschijnlijk oudere versie van het wapen ontbreekt de Friese halve adelaar. Vermoedelijk stamt dit uit de periode vóór 1498 (Albrecht van Saksen).

helmtekenHelmteken te
Reginakerk, Zweins


1 Dit is vanuit het perspectief van de kijker. In heraldische termen is rechts wat voor de kijker links is, en omgekeerd. Dit komt omdat een wapen op de kleding, op de borst gedragen werd en dan was voor de drager links wat voor de kijker rechts was.